Tjänster

Vi erbjuder även tjänster för optimering där vi närvarar och assisterar er för upprättande av rutiner och effektivisering av nuvarande rengöringsinsatser. I samråd med er implementeras dessa rutiner hos er driftpersonal.

Vensotec åtar sig även service uppdrag för rengöring av bland annat filtar/viror, värmeväxlare med mera.