Produkter

Vensotec erbjuder produkter inom hela pH skalan. Allt ifrån starkt sura till högt alkaliska.

Har vi inte rätt produkt i vårt sortiment för era behov gör vi vårt yttersta för att utveckla en ny effektiv lösning för era problemställningar. Vår ambition är att upprätta en långvarig relation genom att vara er behjälpliga, både praktiskt och teoretiskt. Vi jobbar ständigt för att utveckla våra produkter, applikationer och användningsområden.

Vid god hygien i tillverkningsprocessen ökas maskintillgängligheten och slutproduktens kvalitet.

Vensotec stävar efter att ständigt arbeta förebyggande beträffande nyttjande av naturresurser och belastning av miljön. Vi följer samt efterlever substitutionsregeln genom omvärldsbevakning.

Vi säljer även utrustning så som fat- och membranpumpar och högtryckstvättar. Vensotec har även skumpåläggare och koncentratsprutor för stationära samt mobila lösningar.